Gesi Bağları Türküsünün Hikayesi Nedir?

Gesi Bağları Türküsünün Hikayesi Nedir?

Anadoluda yazılan her türkünün hemen hemen hepsinin bir hikayesi vardır. Çoğu zaman bilmesekte neşeli zannettiğimiz türkülerin bile aslında altında yatan acıklı bir hikayesi bile olabilir.

Gesi bağlarıda aile özlemi çeken genç bir gelinin annesinin vefatından sonra acısını nlattığı bir beyit olarak doğmuştur.

Gesi Bağları Hikayesi Nasıldır?

Gesi bаğlаrı türküsünün hikаyesi şöyledir; Anаdolu’dа аnne bаbаsıylа yаşаyаn bir genç kız Kаyseri’nin Gesi kаsаbаsınа gelin gider. O zаmаnın şаrtlаrındа аrаbа, uçаk, tren gibi ulаşım аrаçlаrı olmаdığındаn, bu kız evlendikten sonrа bir dаhа аilesini görmeye gidemez, götüren de olmаz zаten. Bu durum kızın içine kor gibi düşer, аnne özlemi onu yаkаr, kаvurur. Kocаsı dа vurdumduymаz, gаmsız biridir, genç kızlа hiç ilgilenmez. Kаyınvаlidesi ise düşmаn bаşınа cinsinden kötü mü kötü birisidir. Kızа yаpmаdığı cefаyı bırаkmаz. Kocаsının ilgisizliği, kаyınvаlidesinin zulümleri аltındа günler geçer gider.  Genç kızın delikаnlıdаn çocuklаrı olur, onlаrlа аvunmаyа çаlışır, аnne bаbа özlemini onlаrlа geçirmeye çаlışır аmа heyhаt! nаfile аnnesine olаn özlemi bir türlü dinmemiştir аnnesinden hiç hаber аlаmаdığı için çok üzülmekte kаhrolmаktаdır. Aylаr yıllаr geçer ve kötü hаber gelir аnnesinin öldüğünü öğrenen gelin üzüntüsünden Gesi’nin güzel bаğlаrı аrаsındа hem аğlаr hem de Gesi Bаğlаrı türküsünü söyleye söyleye dolаşır durur. Türkünün bilinen 64 beyiti derlenmiştir.

Gesi Bаğlаrı Türküsü

Gesi bağlarında dolanıyorum

Yitirdim yarimi aranıyorum

Bir çift selamına güveniyorum

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor ben bu yari neyleyim

Gesi bağlarından gelsin geçilsin

Kurulsun masalar rakı şarap içilsin

Herkes sevdiğini alsın seçilsin

Atma anam atma şu dağların ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gesi bağlarında bir top gülüm var

Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var

Ölüm var da şu dünyada zulüm var

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor ben bu yari neyleyim

Gesi Bağları Şiiri

1-

Gesi bağlarından gelsin geçilsin

Kurulsun masalar, yensin içilsin

Herkes sevdiğini alsın çekilsin

Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

2-

Gesi bağlarında bir top gülüm var

Hey Allah’tan korkmaz, sana bana ölüm var

Ölüm var da şu gençlikte zulüm var

Atma anam atma beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

3-

Gesi bağlarında tokaçtım taşa

Gardaş ekmeğini, kakarlar başa

Çalışıp yeldiğim emeğin boşa

Örtün pencereyi değmesin yeller

Dertli olduğumu bilmesin eller

4-

Gül koymuşlar menekşenin adını

Dünyada almadım ben muradımı

Ben ölürsem dertli koyun adımı

Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,

Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

5-

Gesi bağlarında üç ırgat işler

Anamdan mı gelir şu uçan kuşlar?

Analar doğurur ele bağışlar

El kadar alnımda, kara yazım var

Evvel başım idi, bir de kuzum var

6-

Gesi bağlarının gülleri mavi,

Ayrıldım anamdan gülemem gayrı,

Alımı yeşili giymeyim gayrı.

Gel otur yanıma, başımın tâcı

Ayrılık günleri ölümden acı

7-

Gesi bağlarında dolanıyorum,

Yitirdim yârimi aranıyorum

Bir çift selâmına güveniyorum

Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,

Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

8-

Saç üstünde fısır fısır bazlama

Ana yâralıyım ciğer közleme

Ben ölüyom gelir diye gözleme

Ölüm olmasın da ayrılık olsun,

Bize sebep olan içten vurulsun.

9-

Şu görünen bahçe m`ola bağ m`ola?

Şu dağın ardında anam var m`ola?

Anam da benim gibi yanar m`ola?

Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,

Kulların başına gelmedik olmaz.

10-

Gesi bağlarında kaynar serince

İçerim kan ağlar anam seni anınca

İflah olmam ben bu dertten ölünce

Yaz yaz mektubunu postaya bırak

Varamam yanına yollarım ırak.

11-

Şu dereden akan bulanık seller

Derdi ben içerim ne bilsin eller

Oturup ağlasam delisin derler

Gayri dayanacak özüm kalmadı

Mektuba yazacak sözüm kalmadı

12-

Ocağa et koydum yiyesim geldi

Ciğerim anamı göresim geldi

Açıp mezarım giresim geldi

Ne deyip ağlayım alın yazısı

Kader böyle imiş onmaz bazısı

13-

Gesi bağlarında şıvga dalım yok

Derdimi söylesem dinleyenim yok

Herkes güler oynar, sorgu sual yok

Devşirdim çiçeğim elimde kaldı

Gidiyom gurbete benim nem kaldı?

14-

Gesi bağlarında bülbüller öter

Ateşim yanmadan tütünüm tüter,

Bana bir hal oldu ölümden beter.

Ne deyim ağlayım ah alnımın yazısı,

Böyle olur anam gelinlerin bazısı

15-

Gesi bağlarında kılarım namaz,

Dostun ettiğini düşman yapamaz.

Meğer taşa biber ekilmez imiş

Kötülerin kahrı çekilmezimiş

16-

Bir yüzük yaptırdım dar mı geliyor?

Gurbet eller sana zor mu geliyor?

Yalınız yatması ar mı geliyor?

Gel otur yanıma, başımın tacı

Ayrılık günleri ölümden acı

17-

Dağdan yuvarlandı kayalarımız,

Gam ile yuğrulmuş mayalarımız,

N`ola taş doğuraydı analarımız.

Yaz yaz mektubunu postaya bırak

Varamam yanına yollarım ırak.

18-

Bu yıl meyve çoktur dallar götürmez

Dağlar diken olmuş kervan oturmaz,

Benim bağrım yufka sitem götürmez,

Örtün pencereyi değmesin yeller

Dertli olduğumu bilmesin eller

19-

Gesi bağlarında pişirdim nohut

Yârim ben ölüyom sen beni unut,

El kadar yavrumu yerime büyüt

Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,

Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

20-

Gesi bağlarına indi bir Frenk

Ah çeker ağlarım dayanmaz yürek

Gönderin yârimi o bana gerek

El kadar alnımda, kara yazım var

Evvel başım idi, bir de kuzum var

21-

Gesi bağlarında kaynar kum idim

Fener gibi yanan anam mum idim

Evvel Allah sonra, sensin ümidim

Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

22-

Gesi bağlarında bir top gül idim

Yağdı yağmur güneş vurdu eridim

Ezel yârin sevgilisi ben idim

Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,

Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

23-

Gesi bağlarında geçilmez yastan

Her yanım ıslandı yağmurdan yaştan

Sağ yanın ağrırsa sol yana yaslan

Ölüm olmasın da ayrılık olsun,

ÖNERİMİZ  Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Bize sebep olan içten vurulsun.

24-

Gene kalaylandı sofranın tası,

Silerim durulmaz gözümün yaşı

Şu benim çektiğim soysuzun işi

Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,

Kulların başına gelmedik olmaz.

25-

Yüceye kaldırın gelin ölüsü

Elmalar donatın söğüt dolusu

Bana derler kadersizin birisi

Yaz yaz mektubunu postaya bırak

Varamam yanına yollarım ırak.

26-

Gesi bağlarında ötüşür kuşlar

Kalmadı başıma değmeyen taşlar

Anam bana kıydı ele bağışlar

Gayri dayanacak özüm kalmadı

Mektuba yazacak sözüm kalmadı….

27-

Gesi bağlarında üç ağaç iğde

Ciğerim tutuşur gözlerim yerde

Çârem yok tutuldum amansız derde

Ne deyim ağlayım alnım yazısı,

Böyle olur gelinlerin bazısı

28-

Ah çeker ağlarım dinmiyor acım

Ne yapsam silinmez şu alın yazım

Böyle m`olur gelin iken şu yüzüm?

Devşirdim çiçeğim elimde kaldı

Gidiyom gurbete benim nem kaldı?

29-

Gesi bağlarının erimez karı

Ciğerim sızılar ağlarım zâri

Evvel benim iken şimdi el yâri

Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

30-

Halımı dokuyup bağ mı tutayım?

Issız gecelerde nasıl yatayım?

Kendimi ben ırmağa mı atayım?

El kadar alnımda, kara yazım var

Evvel bir başımdı, şimdi kızım var

31-

Urganım atmadık dallar mı kaldı?

Başıma gelmedik hallar mı kaldı?

Bende söylemedik diller mi kaldı?

Meğer taşa biber ekilmez imiş

Kötülerin kahrı çekilmezimiş

32-

Gesi bağlarında üç oylum kaya

Yatamam yıldızı hep saya saya

Tan vakti arkadaş olurum aya

Atma anam atma beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

33-

Gesi acında öten gumrular

Ötüp de yuvada yatan gumrular

Halimi görüp de utan gumrular

Örtün pencereyi değmesin yeller

Dertli olduğumu bilmesin eller

34-

Kurbağalar sağ yanımda ötüşür

Ötüşür de zıp zıp zıplar sekişir

Yazıda yatanın üstü pek üşür

Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,

Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

35-

Katar katar gökyüzünde uçan kaz

Köşe bucak avcılardan kaçan kaz

Söyleşip yâr ile bana açan kaz

El kadar alnımda, kara yazım var

Evvel başım idi, bir de kuzum var

36-

Gesinin bahçeleri yoncalıklar

Tatlı suda oynar ala balıklar

Gelin saçlarında ince belikler

Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

37-

Gesiye giderken yollar ayrılır,

Bindim arabaya başım devrilir,

Bize kısmet gurbet elde verilir.

Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,

Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

38-

Ne deyim ağlayım alnım yazısı

Gütmezimiş anaların kuzusu

Gütmezimiş anaların yavrusu

Ölüm olmasın da ayrılık olsun,

Bize sebep olan içten vurulsun.

39-

Tıkır tıkır merdivenden inmedim

Güle güle yâr koynuna girmedim

Cahilidim kıymetini bilmedim

Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,

Kulların başına gelmedik olmaz.

40-

Kuruldu kazanım herenim yoktur

Söküldü sim saçım örenim yoktur

Kapıdan içeri girenim yoktur

Yaz yaz mektubunu postaya bırak

Varamam yanına yollarım ırak.

41-

Gesi bağ bahçe mola bağ mola

Şu dağın ardında anam var mola

Oturur da beni yadeder mola

Gayri dayanacak özüm kalmadı

Mektuba yazacak sözüm kalmadı….

42-

Gesi bağlarında bulanık seller

Derdim içerimde ne bilsin eller,

Oturup ağlaşam divâne derler

Ne deyip ağlayım alın yazısı

Kader böyle imiş onmaz bazısı

43-

Ateş alıp ısınmladım korunda

Güle güle yâr gezmedim kolunda

Methim gezer, elalemin dilinde

Devşirdim çiçeğim elimde kaldı

Gidiyom gurbete benim nem kaldı?

44-

Yüce dağ başında kamber tay olur

Anamı andıkça aklım zay olur

Ayrılık dediğin birkaç ay olur

Ne deyim ağlayım alnımın yazısı,

Böyle olur gelinlerin bazısı

45-

Bülbül gelmiş gül dalına konuyor

Hangi dala yuva yapsa kuruyor

Herkesin yâri yanında duruyor

Meğer taşa biber ekilmez imiş

Kötülerin kahrı çekilmezimiş

46-

Bülbülüm uçtu da kafesi durur

Ne güzel ellerin baban da görür

Babasız yuvada evlât mı büyür

Meğer taşa biber ekilmez imiş

Kötülerin kahrı çekilmezimiş

47-

Gesi Bağlarında takıldım taşa,

Kardeş ekmeğini kakarlar başa,

Yelip çalıştığım, emeğim boşa,

Atma anam atma beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

48-

Dolup dolup taşar gözüm pınarı

Arayıp bulayım özüm o yâri

Ne etsin durdursun bendeki zarı

Örtün pencereyi değmesin yeller

Dertli olduğumu bilmesin eller

49-

Gesi bağlarında kumrular olur

Zayıf kalan yavru yuvada kalır

Erken tüleyenler ömürlü olur

Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,

Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

50-

Gesi bağlarında bade içerler

İçerler de hep kendinden geçerler

Şafakla birlikte yonca biçerler

El kadar alnımda, kara yazım var

Evvel başım idi, bir de kuzum var

51-

Yazmam gül yaprağı düremem gayrı

Yalınız evlere giremem gayrı

Bana bir hal oldu giremem gayrı

Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

53-

Gesi bağlarının gülü olayım

Arayı arayı yâri bulayım

Gül,bülbülden başkasına sorayım

Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,

Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

53-

Gesi bağlarında kamber tay olur

Anamı andıkça anam aklım zay olur

Ayrılık dediğin bir kaç ay olur

Ölüm olmasın da ayrılık olsun,

Bize sebep olan içten vurulsun.

54-

Sandıktan basmamı giyesim geldi

Ciğerim anamı göresim geldi

Varıp iki elin öpesim geldi

Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,

Kulların başına gelmedik olmaz.

55-

Sofraya oturdum gelin kız gibi

Yüzüme bakarlar imkansız gibi

Ortadaki yemek acı tuz gibi

Yaz yaz mektubunu postaya bırak

Varamam yanına yollarım ırak.

56-

Güğümlere su doldurdum ılımış

Benim kader ilk akşamdan uymuş

Ne yapayım dostlar yazgım buyumuş

Gayri dayanacak özüm kalmadı

Mektuba yazacak sözüm kalmadı….

57-

Gesi bağlarını belleyen olsa

Şu cahil gönlümü eyleyen olsa

Beni de anama yollayan olsa

Ne deyip ağlayım anam alın yazısı

Kader böyle imiş anam onmaz bazısı

58-

Merdiveni tıkır ıkır inerken

ÖNERİMİZ  Kereviz Neye İyi Gelir? Kerevizin Faydaları Nelerdir?

Yazması boynunda yâri överken

Uyumuşum ak gerdandan severken

Devşirdim çiçeğim elimde kaldı

Gidiyom gurbete benim nem kaldı?

59-

Gesi bağlarında has nâne biter

Bana bir hal oldu ölümden beter

Sevdiğim ettiğin canıma yeter

Ne deyim ağlayım alnımın yazısı,

Böyle olur gelinlerin bazısı

60-

Bu nasıl tecelli bu nasıl kader

Derdim içimdedir ne bilsin eller

Otursam ağlasam deli mi derler

Meğer taşa biber ekilmez imiş

Kötülerin kahrı çekilmezimiş

61-

Gesi bağlarında gülünen çayır

Ana ben ölüyom başını çevir

Kaynanam imansız, güveği gavur

Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

62-

Elimi atmadık dallar mı kaldı?

Başıma gelmedik haller mi kaldı?

Beni söylemedik diller mi kaldı?

Atma anam atma beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

63-

Gesi bağlarının yılanı olsam

Dolanı dolanı yanına varsam

Yattığın yaztığa başımı koysam

Örtün pencereyi anam değmesin yeller

Dertli olduğumu anam bilmesin eller

64-

Gesi bağlarında gülünen süsen

Hiç iflah olmuyor yârine küsen

Candan kimsen yok ki derdini disen

Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,

Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

65-

Anam yok ki baş ucumda ağlasın

Babasıza kız kuşağı kim bağlasın?

Kardeş yok ki dönüp dönüp çağlasın

El kadar alnımda, kara yazım var

Evvel başım idi, bir de kuzum var

66-

Bülbüle su verdim altın tasınan

Yolunu beklerm anam bir hevesinen

Günlerim geçiyor çığlık sesinen

Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

67-

Çıra yanmayınca ceviz kavlamaz

Ciğer yanmayınca gözler ağlamaz

Ben derdimi desem kimse dinlmz

Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,

Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

68-

Gesi bağlarında bir tarla nohut

Ben ölüyom anam bir Yasin okut

Küçük kardeşimi yerime büyüt

Ölüm olmasın da ayrılık olsun,

Bize sebep olan içten vurulsun.

69-

Bana gül diyorlar nasıl güleyim

Yürekte ayrılık kime söyleyim

Yaz mektup gönder de gönlüm eyleyim

Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,

Kulların başına gelmedik olmaz.

70-

Bulamadım kır atımın gemini

Süremedim gençliğimin demini

Ben sürmedim eller sürsün demini

Yaz yaz mektubunu postaya bırak

Varamam yanına yollarım ırak.

71-

Çattım ocağıma hürmetim yoktur,

Döktüm zülfü saçı örenim yoktur

Anamdan babamdan gelenim yoktur

Gayri dayanacak özüm kalmadı

Mektuba yazacak sözüm kalmadı….

72-

Ekin ektim orak alıp biçmeye

Ayran yaptım, testi ile içmeye

Gavli karar kıldım burdan göçmeye

Ne deyip ağlayım anam alın yazısı

Kader böyle imiş anam onmaz bazısı

73-

İçesiğe ben salınıp gezmedim

Haram lokma yeyip uçkur çözmedim

Gesi bağlarını anam sensiz gezmedim

Devşirdim çiçeğim elimde kaldı

Gidiyom gurbete benim nem kaldı?

74-

Gesi yokuşunda kumrular uçar

Uçar da haberi ellere saçar

Herkes sevdiğine kucaklar açar

Ne deyim ağlayım ah alnımın yazısı,

Böyle olur anam gelinlerin bazısı

75-

Düzlüğünde harman edip savurdum

Eleyip ısıttım, toprak kavurdum

Koç yiğidi yazılara koyurdum

Meğer taşa biber ekilmez imiş

Kötülerin kahrı çekilmezimiş

76-

Engine yüksekli kayalarımız,

Gam ile yoğrulu mayalarımız.

Doğurmaz olsaydı analarımız,

Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı,

Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

77-

Mezarımı geniş açın dar olsun,

Etrafı mor sümbüllü bağ olsun,

Ben ölüyom ahbablarım sağ olsun

El kaldır anlımda türlü yazım var

Evvel bir başımdı şimdi körpe kuzum var.

78-

Sandıktan basmamı giyesim geldi,

Ayırdı şu dağlar da ölesim geldi

Anam seni artık göresim geldi

Örtün pencereyi esmesin yeller

Dertli olduğumu bilmesin eller

79-

Gesi bağlarında da açılmış güller

Derdimi söylesem de deli olmuş derler

Şu gizli sevdamı da bilmesin eller

Gel otur yanıma da boyu posu güzelim

Gülerim ağlarım da ah çekerek gezerim

80-

Gesi bağlarında kaynar karınca

İçim kan ağlar anam yaşıtım görünce

Ben bu dertten iflâh olmam, ölünce

Hep yalan mı oldu anam o geçen günler?

Bahçemizde ötmez oldu anam bülbüller.

81-

Gesi bağlarında yiğitler gezer

Eller ne bilsin anam yüreğim ezer

Yârim gitti gurbete de hasreti üzer

Ben gülsem oynasam anam yasak diyorlar,

Varını eliniden anam alsak diyorlar.

82-

Gesi bağlarının köpeği olsam

Koklayı koklayı da anamı bulsam

Bulduğum yerde de öpüp koklasam

Ama garip anam yazılara ayabana

Keşke verseyidin köyümüzde çobana

83-

Gesi bağlarında da bülbüller öter,

Anamın ekmeğide burnuma tüter

El kadar verseler de o bana yeter

El kadar alnımda türlü türlü yazım var

Evvel bir başımdı, bir de körpe kuzum var

84-

Gesi bağlarında yolun sağında

Güller çiçek mi açar yavru bağında

Yavrusu koynunda elin yanında

Yas tutsun ellerim kına yakmayım

Kör olsun gözlerim de sürme çekmeyim

85-

Gesi bağlarına attım urganı,

Üstüme örttüler gurbet yorganı

Benim anam çifte kessin kurbanı

Ne deyim ağlayım hep anlımın yazısı

Kader böyle imiş onmaz bazısı

86-

Gesi bağlarında dikili taşlar

Benden selâm söylen gökteki kuşlar

Gurbetelde kaldı yâren yoldaşlar

Örtün pencereyi esmesin yeller

Dertli olduğumu bilmesin eller

87-

Her boyadan bir boyalı taşım var

Yaşım küçük ne belalı başım var

Feleğinen döğüşecek işim var

El kadar alnımda türlü türlü yazım var

Evvel bir başımdı, bir de körpe kuzum var

88-

Anam kirmenini alsın eline,

Tarasın yününü taksın beline,

Gelsin baksın yavrusunun haline,

Ben gülsem oynasam yasak diyorlar

Varını elinden alsak diyorlar

89-

Başına bürünmüş el kadar astar

Asker babasını yavrusu ister

Bir suretin sal da yavruya göster

Neyleyim dünyayı yâr olmayınca

Tomurcuk gül iken koklamayınca

90-

Gesi bağlarında salkım söğütler

Oynaşırlar gölgesinde yiğitler

Anam yok ki versin bana öğütler

Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı

Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

91-

Ocağımı çattım harenim yoktur,

Söküldü zülüfüm örenim yoktur

Kapımdan içeri girenim yoktur

ÖNERİMİZ  Kızılcık Nasıl Kurutulur?

Gel otur yanıma başımın tacı

Ayrılık ekmeği zehirden acı

92-

Gesi bağlarında açıldı güller

Sevdiği yanında sefada eller

Hep bize dokanır yâramaz diller

Ben gülsem oynasam yasak diyorlar

Varını elinden alsak diyorlar

93-

Arı olsam her çiçeğe konarım

Yâr yitirdim yana yana ararım

Var mı benim şu Gesiye zararım

Atma anam atma beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

94-

Gesi dedikleri bir çatal dere

Ahbablar içinde yüreğim yâra

Çok emekler verdim vefasız yâra

Örtün pencereyi esmesin yeller

Dertli olduğumu bilmesin eller

95-

Yine suyla doldu sokunun taşı

Silerim de dinmez gözümün yaşı

Benim çekdiklerim bir soysuz yası

Meğer taşa biber ekilmezimiş

Kötülerin kahrı çekilmezimiş

96-

Anam beni ne hal ile doğurdu

Çok kapıda hamur edip yoğurdu

Gücüm yeter yetmez işler buyurdu

Gurbet elde neler geldi başıma

Anam yokki şu derdime katıla

97-

Anam, mendilimi düremiyorum

Yalnızım, evlere giremiyorum

Anasız babasız duramıyorum

Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı

Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

98-

Anam yok ki ağıdımı dinlesin

Babam yok ki şikâyetim, inlesin

Şu cahil gönlümü kimler eğlesin

El kadar alnımda türlü türlü yazım var

Evvel bi bsaşımdı, şimdi körpe kuzum var

99-

Gesi bağlarında gülüm duruyor

Hangi dala yuva yapsam kuruyor

Bülbül bile kadersizi biliyor

Ne deyip ağlayım hep alnımın yazısı

Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

100-

Yazmam gül yaprağı düremiyorum

Yalnızım, eşikten giremiyorum

Sökük sim saçımı öremiyorum

Devşirdim çiçeği aman dalda nem kaldı?

Gidiyom gurbete benim burda nem kaldı?

101-

Belletim bağımı yemedim üzüm

Kaynattım pekmezi gelirim güzün,

Garibe vermezler bir salkım üzüm

Neyleyim ağylayım anam alın yazısı

Kader böylye imiş anam onmaz bazısı

102-

Bu yıl çiçek çoktur dallar götürmez

Dağlar diken olmuş kervan götürmez

Benim bağrım yaz olmuş sitem götürmez

Eğil dağlar eğil yârim, göresim geldi

Siyah zülfüm yüzüne süresim geldi

103-

Yazmam gül yaprağı karanfil irenk

Aksine vuruyor devranı felek

Gesi bağlarında Leylâ diyerek

Ah neyleyim anam şu alnımın yazısı

Kader böyle imiş anam onmaz bazısı

104-

Çırpını çırpını yuvadan uçtum

Ağlayı ağlayı bu hale düştüm

Getirin anamı babamdan geçtim

Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı

Gülmemiş dünyada anamın kuzusu

105-

Gesi bağlarını gördün mü bilmem?

Bahçesinde bağdaş kurdun mu bilmem

Gizli sırlarıma erdin mi bilmem

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim

Halimden bilmeyen ben o yâri neyleyim

106-

Vakit gelmeyince söğüt mü kavlar?

Ciğer yanmayınca gözler mi ağlar?

Oturup ağlasam gözyaşım çağlar?

Gel otur yanıma hallerim söyleyim

Halimden bilmiyor ben o yâri neyleyim

107-

Gesi bağlarında geçemiyorum,

Az doldur kadehi içemiyorum

Anamdan babamdan geçemiyorum

Ölüm olmasın da ayrılık olsun

Bize sebep olan içten vurulsun

108-

Gesiye giderken yolun sağında

Güller açmış, nazlı yârin bağında

Yeni değmiş on üç ondört çağında

Gel otur yanıma boyu posu güzelim

Dost düşman yanında güler oynar gezerim

109-

Eşik arasında fenerim yitti

Feleğin ettiği gücüme gitti

Bana ettiğini kimlere etti

Atma garip anam beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

110-

Ellerin mektubu gelir okunur,

Benim yüreğime hançer sokulur

Bugün posta günü canım sıkılır

Atma anam beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

111-

Everekin bayırına düzüne,

Döndüm baktım karlar yağmış izime,

Uyma dedim uydun eller sözüne

Sağ olanlr bir olur kavuşur

Küs olanlar bir gün gelir barışır

112-

Gesinin etrafı tozlu yol mola

Salını salını gelen yâr mola

Urgan atıp ölsem ölüm zor mola

Şimdi ben anladım onmadığımı,

Daha çilelerim dolmadığını

113-

Gesinin evleri kemer kemerdir

Derdim içerimde küme kümedir

Ağlamak dururken gülmek nemedir?

Örtün pencereyi esmesin yeller

Dertli olduğumu bilmesin eller

114-

Söktüm sim saçımı örenim yoktur

Kapıdan içeri girenim yoktur

Ağlasam sızlasam görenim yoktur

Doğurmaz olsaydın anam başım belalı

Bur murat almadım anam doğdum doğalı

115-

Salkım söğüt gibi dallarım yerde

Gözlerim o yâri gözlerim yolda

Götürün anama evleri nerde?

Gurbet elde neler geldi başıma

Anam yok ki şu derdime katalana

116-

Şu dağlara çıksam yolu arasam

Mendilim elimde döne döne ağlasam

Anam yok ki ben derdimi söylesem

Ne deyim ağlayım anam alın yazısı

Kader böyle imiş anam onmaz bazısı

117-

Tel tel olur Kayserinin Ovası

Yüzüne bakmadım karın doyası

Taze olur evlilerin boyası

Ne deyim de ağlayayım alın yazısı

Gülüp oynamıyor gelinler bazısı

118-

Yüce dağ başına gelmesin eller

Bugün efkarlıyım açmasın güller

Diz dize gelip de döktüğüm diller

Ne deyim de ağlayayım bu böyle olmaz

Kulların başına gelmedik olmaz

119-

Gesiye gidenin bağrı taş gerek

Altı saltanatlı bir gardaş gerek

Ağlamak dururken gülmek ne gerek

Yas tutsun ellerim kına yakmayım

Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim

120-

Bülbüle su verdim altın tasınan

Yolunu beklerim bir hevesinen

Ocağın başında altın fesinen

Ölüm olmasın da ayrılık olsun

Bize sebep olan Allahtan bulsun

121-

Gesi bağlarında gül ile nergis

Sabahlar olmuyor sevdiğim sensiz

Yas tutsun ellerim kına yakmayım

Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim

122-

Kırıldı kanadım kefenem yoktur

Kapıdan içeri girenim yoktur

Gurbette anamın haberi yoktur

Beklerim yolunu gelene kadar

Çekerim derdini ölene kadar

123-

Kütür kütür kırdın felek dalımı

Kimselere diyemiyom halimi

Ben sana ne yaptım Allah zalimi

Neyleyim neyleyim hep alnımı yazısı

Gülmemiş bu dünyada anam kuzusu

124-

Gesi bağlarında dolyanıyorum

Yitirdim yârimi aranıyorum

Bir çift selâmına güveniyorum

Eğil dağlar eğil gülleriniz açtı mı?

Benim sevdiceğim burdan geçti mi?

125-

Yağmur yağar ince elek tülbentten

Kurtar Allah beni gayri gurbetten

Ölmeyince kurtuluş yok bu dertten

Yol ver dağlar ben gideyem sılâma

Sılâm zümrüt beni sakın kınama

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir